• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Semaphore là một dấu hiệu được chuyển quanh vòng tròn, lấy thân người thẳng đứng làm trục. Cũng dùng cờ hoặc bằng tay không. Mỗi chữ được quy định một vị thế trong góc độ nhất định.

Phương pháp giúp học sinh đánh và nhận semaphore trong 3 giờ.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng trên, người dạy cần chú ý:

1. phân chia nội dung và thời gian tiếp thu.

Việc phân chia nội dung và thời gian tiếp thu góp phần giúp học sinh cũng như giáo viên hướng dẫn chủ động và tập trung hơn  trong quá trình giảng dạy.

1.1. Giáo viên hướng dẫn 7 vòng của tín hiệu: 30 phút.

1.2. Giáo viên đánh cho học sinh xác định vòng: 30 phút.

1.3. Hướng dẫn học sinh cách nhớ để đánh một từ, một  câu: 30      phút.

1.4. Chia nhóm 2 người để học sinh thực hành: 30 phút.

1.5. Tập trung để kiểm tra: 60 phút.

2. tiến hành thực hiện các nội dung.

2.1. Giáo viên hướng dẫn 7 vòng của tín hiệu: 30 phút

Yêu cầu học sinh nhớ chữ cái gì thuộc vòng nào:

Chú ý góc phát tín hiệu của tay, một tay làm tay trụ(TT), tay còn lại sẽ xoay

2.2. Giáo viên đánh cho học sinh xác định vòng: 30 phút.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của bước này là giúp học sinh nhận được tín hiệu đang được phát ra nằm trong vòng nào. Vậy giáo viên phải hướng dẫn, nếu tín hiệu phát ra bằng 1 tay thì đó là vòng A, nếu phát tín hiệu bằng hai tay  thì phải xác định cánh tay đầu tiên bắt đầu từ bên phải lên trên sang trái để xác định vòng: ví dụ

Giáo viên đánh chữ B, học sinh phải trả lời vòng A chữ B.

Giáo viên đánh chữ D, học sinh phải trả lời vòng A chữ D.

Giáo viên đánh chữ R, học sinh phải trả lời vòng O chữ R.

Giáo viên đánh chữ T, học sinh phải trả lời vòng T chữ T.

Cứ như thế học sinh sẽ xác nhận được vòng.

2.3. Hướng dẫn học sinh cách nhớ để đánh một từ, một  câu: 30    phút.

Nhiệm vụ của bước này là giúp học sinh phát và nhận tín hiệu cờ thông qua việc xác định được vòng và nhớ các chữ cái nằm trong vòng đó. Giáo viên hướng dẫn trong 30 phút, gọi học sinh lên đánh tên của một người nào đó rồi đổi bạn khác lên. Vậy giáo viên phải hướng dẫn, ví dụ đánh tên “Vương”:

Học sinh đọc chữ “V”, học sinh đọc tất cả chữ cái nằm trong vòng có chữ “V” ( Số, J, V), học sinh phát tín hiệu.

Cứ như thế cho đến khi hoàn thành tên cần phát tín hiệu.

Chú ý, giáo viên phải yêu cầu học sinh thật tập trung khi thực hiện, nhằm giúp học sinh định hình trước khi phát tín hiệu.

2.4. Chia nhóm 2 người để học sinh thực hành: 30 phút.

Mục đích tăng thời gian thực hành cho học sinh. Một em thực hiện phát tín hiệu tên ai đó theo phương như phần 2.3, sau đó đổi cho em kia, cứ như thế thực hiện xoay vòng lien tục.

2.5. Tập trung để kiểm tra: 60 phút.

- Dùng 40 phút đầu để lần lượt từng học sinh lên đánh tên bất kỳ ai đó bằng phương pháp học sinh đọc vòng chữ cái chứa chữ cần muốn đánh, sau đó phát tín hiệu, mục đích của bước này nhằm giúp học sinh định hình được vòng, chữ cái nằm trong vòng và định hình tín hiệu, ví dụng học sinh đánh tên “Hoa”:

Học sinh đọc: h, i, k, l, m, n; sau đó phát tín hiệu cờ để đánh chữ h.

Học sinh đọc: o, p, q, r, s; sau đó phát tín hiệu cờ để đánh chữ o.

Học sinh đọc: a, b, c, d, e; f, g, h; sau đó phát tín hiệu cờ để đánh chữ a.

- Dùng 20 phút cuối cùng để giáo viên đánh semaphore cho học sinh nhận.

5. Kết quả thực hiện và phạm vi áp dụng nhân rộng:

*  Kết quả:

- Sau thời gian tìm hiểu và áp dụng, bản thân tôi nhận thấy thời gian học semaphore của các em ngày càng được rút ngắn, chất lượng dạy và học được thể hiện rõ rệt.

- Học sinh tham gia học không còn cảm giác sợ, mà hào hứng hơn, khả năng tiếp thu của các em cao hơn.

Tiến hành khảo sát sau khi triển khai đề tài (với 60 học sinh, trong đó có 10 em học sinh trường Tiểu học Minh Lương I, 6 em học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản)

Câu hỏi

Gợi ý trả lời

1. Theo em học semaphore dễ hay khó?

Dễ

Khó

Kết quả khảo sát:

- kết quả 96,7 % các em trả lời “dễ”

          * Phạm vi áp dụng:

          - Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy còn một vài ý kiến phản hồi, nhưng đây là cơ sở giúp cho nh em Tổng phụ trách của trường cũng như Tổng phụ trách trong Huyện Kiên Hải tìm ra những phương pháp tốt hơn. Khả năng đề tài có thể áp dụng trong Huyện Kiên Hải và một số trường trong tỉnh Kiên Giang bởi lẽ, tôi được tiếp xúc và trao đổi với các anh em tổng phụ trách ở nhiều trường trong Tỉnh cũng như trong Huyện về những khó khăn trong việc hướng dẫn kỹ năng semaphore cho các em học sinh, đồng thời tôi đã tiếp anh em tổng phụ trách trường Tiểu học Minh Lương I hướng dẫn thành công semaphore cho các em trong 3 giờ học. do vậy tôi tiến hành viết sáng kiến này với mong muốn chia sẻ với anh em đồng nghiệp có khó khăn trong việc hướng dẫn semaphore cho học sinh của mình.

6. Kết luận:

* Tôi tin rằng với “phương pháp giúp học sinh đánh và nhận semaphore trong 3 giờ” sẽ là một kinh nghiệm thực tiễn giúp đỡ nhiều anh em đặc biệt là các anh em mới đảm nhận công tác đội đang khó khăn trong công tác hướng dẫn kỹ năng semaphore, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng cho công tác đội nói chung, cũng như việc giáo dục toàn diện học sinh của trường.

* Kiến nghị:

          - Đối với Lãnh đạo Trường: luôn tạo điều kiện cho anh em tổng phụ trách tham gia các khóa học –  huấn luyện – giao lưu ...do hội đồng đội các cấp tổ chức.

          - Đối với hội đồng đội các cấp: thường niên mở các lớp tập huấn kiến thức Đoàn – Đội cho anh em tổng phụ trách tham gia, riêng nội dung tập huấn morse và semaphor cần có sự đổi mới về phương pháp để anh em tham dự lớp tập huấn dễ tiếp thu, tránh tình trạng “ cưỡi ngựa xem hoa”.

--------------%--------------

 

Lê Minh Quân
Số lần đọc: 28920

Tin liên quan