• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Những năm qua, Ðảng, Nhà nước ta ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiên Giang hiện có 53 xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 41.409 hộ, 156.659 khẩu và 06 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ Tướng chính phủ. Hiện nay, BHXH tỉnh phối hợp Ban Dân tộc tỉnh cùng các Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh việc rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho đối tượng này, dự kiến việc cấp thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được thực hiện trong quý II năm 2014.

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 12; Điểm đ, Khoản 1, Điều 13 Luật BHYT, người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được Nhà nước cấp ngân sách để mua thẻ BHYT. Chính sách khám, chữa bệnh BHYT cho đối tượng này là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân các dân tộc thiểu  số ở những vùng khó khăn không có thẻ BHYT khi không may bị ốm đau, bệnh tật dài ngày, điều trị ở các cơ sở khám, chữa bệnh, phải tự thanh toán tất cả các dịch vụ khám chữa bệnh, nên khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy chính sách cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Nhờ sự hỗ trợ của chính sách BHYT mà nhiều ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống, các đối tượng khi đi khám, chữa bệnh được chăm sóc chu đáo, đáp ứng đủ thuốc thiết yếu, máu, dịch truyền, hóa chất... Người bệnh chỉ phải chi trả 5% chi phí khám, chữa bệnh. Thực tế cho thấy nếu không có BHYT thì đồng bào dân tộc thiểu số rất khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt là những ca bệnh nặng phải điều trị dài ngày hoặc phẫu thuật với chi phí lớn.

Để nhân dân thấy được lợi ích khi tham gia BHYT, BHXH tỉnh thực hiện các giải pháp như phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về lợi ích của việc tham gia BHYT. BHYT là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. BHXH tỉnh đổi mới cơ chế từ hành chính sang cơ chế phục vụ, đảm bảo tối đa quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh hay thanh toán trực tiếp khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến... Mặt khác, phối hợp với ngành Y tế tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo công bằng cho người tham gia BHYT. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đơn giản hóa thủ tục trong việc thanh toán viện phí cho người có thẻ BHYT…

Năm 2014 là năm thứ hai cả nước thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020. Đây cũng là năm mà tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án tiến tới lộ trình BHYT toàn dân theo Kế hoạch số 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 80% dân số tham gia BHYT, lãnh đạo BHXH tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều giải pháp để phát triển đối tượng. Đồng thời phối hợp cùng các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền, phối hợp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội tỉnh nhà./. 

  • (Mai Hiên)
Số lần đọc: 2197

Tin liên quan