• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 

Số tư liệu: Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Ngày ban hành: 24/03/2016
Tệp đính kèm:

 

Toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020:
Báo cáo chính trị.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phướng hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
 
Nguồn Website TWĐ/T.A
Số lần đọc: 8695

Tin liên quan