• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Sáng 23-12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực thuộc Ban Chấp hành Tỉnh đoàn quý IV mở rộng, khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017; gần 100 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh của đoàn, đảng viên của toàn đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí  Nguyễn Thiện Cẩn – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn nêu rõ: Đây là một Nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng ta, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đỗ Xuân
Số lần đọc: 3014

Tin liên quan