• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 11/4, Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức hoạt động thanh niên xung kích tham gia công tác cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi; tổ chức điều tra xã hội học chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Hà Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Lâm Quốc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn
ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017 - 2020.

Trong đó, hai bên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đoàn viên và thanh niên về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn II 2017- 2020 bằng các hình thức: Tập huấn cho cán bộ Đoàn khối hành chính, sự nghiệp, cán bộ công chức, viên chức trẻ về nội dung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, cơ chế một cửa, một cửa liên thông,...; phát hành tài liệu tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn II 2017-2020; tuyên truyền về nội dung thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, Website của Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ và trong các buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi, thông qua việc phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, vững nghiệp vụ”, phong trào “Thanh niên, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ”; phong trào chống tiêu cực trong thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tổ chức tuyên dương “Thanh niên điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính”. Phát động phong trào “Cán bộ, công chức trẻ xung kích, tham gia đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”, qua việc tổ chức tọa đàm, đối thoại chuyên đề về quy trình, công nghệ, phương pháp quản lý hành chính tiên tiến đối với đội ngũ cán bộ Đoàn khối hành chính, cán bộ công chức, viên chức trẻ; triển khai, tổ chức cuộc thi “Thanh niên với Cải cách hành chính”.

Định kỳ 2 năm 1 lần, Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong năm 2017, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Nội vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 về việc cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên Website của Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ và trong các buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội. Tổ chức xã hội học chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong đó, đối với cấp huyện sẽ chọn huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Châu Thành và Tân Hiệp, đối tượng điều tra là người dân và tổ chức đã tham gia thực hiện các dịch vụ hành chính: cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy phép xây dựng nhà ở. Đối với cấp xã, sẽ chọn thị trấn Giồng Riềng, xã Long Thạnh, Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng); thị trấn Sóc Sơn, xã Mỹ Lâm, xã Sơn Kiên (huyện Hòn Đất); thị trấn Minh Lương, xã Minh Hòa, xã Mong Thọ (huyện Châu Thành); thị trấn Tân Hiệp, xã Thạnh Đông A, xã Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp); đối tượng điều tra là người dân và tổ chức đã tham gia thực hiện các dịch vụ hành chính: Chứng thực; cấp Giấy khai sinh, hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; cấp Giấy đăng ký kết hôn.

Đỗ Xuân
Số lần đọc: 1346

Tin liên quan