• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, tính đến ngày 15/5/2017, toàn tỉnh có 560/642 cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở) đã tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 87%).

Trong đó, 14/26 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở. 3/26 huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện (gồm Thành đoàn Rạch Giá, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm và Đoàn trường Đại học Kiên Giang).

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Số lần đọc: 1044

Tin liên quan