• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Ngày 14/7/2011, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Đại hội Đoàn các cấp phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010.

Về thời gian hoàn thành Đại hội các cấp: cấp cơ sở chậm nhất trong tháng 5/2012, cấp huyện và tương đương chậm nhất trong tháng 8/2012, cấp tỉnh chậm nhất vào giữa tháng 10/2012, Đại hội Đoàn toàn quốc được tiến hành vào tháng 12/2012. Một số đơn vị sẽ thực hiện bầu trực tiếp chức danh Bí thư tại Đại hội theo tỷ lệ: cấp cơ sở từ 25% đến 30%, cấp huyện từ 15% đến 20%, cấp tỉnh từ 15% đến 20%.
 
Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017 trẻ hơn nhiệmkỳ trước. Cấp cơ sở bình quân dưới 28 tuổi, cấp huyện và tương đương bình quân dưới 29 tuổi, cấp tỉnh bình quân dưới 31 tuổi. Đối với Đoàn cơ sở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các cơ quan, doanh nghiệp độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành có thể cao hơn mức quy định 02 tuổi. Riêng Đoàn thanh niên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có hướng dẫn riêng của Ban Bí thư trung ương Đoàn với Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân và Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an.
  • Lâm Quốc Toàn
Số lần đọc: 1608

Tin liên quan