• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

                                                                                                                                 

ĐIỆN THOẠI  
EMAIL  

 

- Họ và tên: TRẦN HỚN VĂN

- Năm sinh: 1967

- Chức vụ: Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang

- Số điện thoại: 0919.993453

- Email: tranhonvan088@gmail.com                                                                                           

 

- Họ và tên: LA THỊ NGỌC DIỄM

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang

- Số điện thoại: 0946.799739

- Email: ladiemtnkg@gmail.com                                                                                                  

 

 Họ và tên: LƯ THỊ NGA

- Năm sinh: 1974

- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

- Số điện thoại: 0917.131351

- Email: ngatam74@yahoo.com.vn                                                                                                 

 

 Họ và tên: NGUYỄN PHÚC KHANG

- Năm sinh: 1979

- Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa quần chúng                   

- Số điện thoại: 084.229.3555

- Email: phucnguyenkg@gmail.com

 

 Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ

- Năm sinh: 1972

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đào tạo Năng khiếu

- Số điện thoại: 0946.474535

- Email: nothinggonaforever@gmail.com                                                                                   

 

Nhà Thiếu nhi Kiên Giang
Số lần đọc: 4114