• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                                        

Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nhu cầu và lợi ích chính đáng của Thanh thiếu niên; tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho Thanh thiếu niên. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tham gia dã ngoại các mô hình sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm theo chuyên đề, lĩnh vực, bồi dưỡng năng khiếu cho Thanh thiếu niên, xây dựng nòng cốt cho các hoạt động của Trung tâm.

 
ĐIỆN THOẠI 02973.792222
ĐỊA CHỈ EMAIL trungtamhoatdongttnkg@gmail.co

 

- Họ và tên: ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại: 0938.238385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Email: truongtinhdoan@yahoo.com.vn                                                                                      

 

 

 

 

 

- Họ và tên: THỊ NGỌC MAI

 

- Năm sinh: 1988

 

- Chức vụ: Phụ trách Phòng tư vấn, hỗ trợ và phát triển thanh niên   

 

- Điện thoại: 0975.272332                                                                                                            

 

- Email: maingocdl3@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN MINH LIẾC

 

- Năm sinh: 1996

 

- Chức vụ: Phụ trách Phòng Đào tạo

                                                                                                                                                   

- Điện thoại: 0347.074296

 

- Email: lissnguyen96@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: HUỲNH MINH PHỤNG

 

- Năm sinh: 1993

 

- Chức vụ: Phụ trách Phòng Nghiệp vụ

                                                                                                                                                   

- Điện thoại: 0947.487348

 

- Email: Phongnghiepvuttnkg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên: NGUYỄN KIM NGỌC

 

- Năm sinh: 1995

 

- Chức vụ: Phụ trách Phòng tổ chức - Hành chính

                                                                                                                                                   

- Điện thoại: 0362.533948

 

- Email: maingocdl3@gmail.com  

 

 

Trung tâm HĐTTN
Số lần đọc: 4622