• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Chủ Tịch Hồ Chí Minh quàng khăn đỏ cho Đội viên thiếu niên ngày 28/01/1960

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc năm 1960

  • BBT (Sưu tầm)

 

Số lần đọc: 2113

Tin liên quan