• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Thanh niên là lực lượng đông đảo trong xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai và vận mệnh dân tộc, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Tuy nhiên do còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được chăm lo và giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội LHTN Việt Nam luôn khơi dậy, khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khát khao cống hiến trong thanh niên, xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam, đóng góp cho cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mọi tầng lớp thanh niên trong xã hội tin tuởng, ủng hộ và tích cực tham gia vào quá trình đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng tình cao đối với những mục tiêu, định hướng lớn của đất nước, của dân tộc và có ý thức chính trị rõ ràng đối với vận mệnh của đất nước và chủ quyền của dân tộc; có nhận thức đúng đắn, thái độ tích cực và sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Với truyền thống và bề dày lịch sử, Hội LHTN Việt Nam ngày càng phát huy tốt vai trò của mình: Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, lập thân, lập nghiệp, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp thanh niên, xung kích, tình nguyện và đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mà kết quả cụ thể là 5 cuộc vận động của Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V phát động:

Cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập” đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong thanh niên. Các phong trào “Sáng tạo trẻ”, chương trình “Phổ cập tin học”, “Nối mạng tri thức”, chương trình “1.000 doanh nhân truyền kinh nghiệm qua E-learning” đã cổ vũ, động viên hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; tham gia “Xóa mù chữ” và “Phổ cập THCS” cho thanh niên, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tích cực thực hiện phong trào “Nói không với bệnh thành tích trong học tập và thi cử” và cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua các hoạt động định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tặng học bổng đã khuyến khích thanh niên tự trang bị nghề nghiệp cho mình để lập thân, lập nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập và nghiên cứu khoa học, các hình thức khuyến học đã kịp thời động viên, tuyên dương gương thanh niên học tập tốt, rèn luyện tốt, hỗ trợ hội viên, thanh niên gặp khó khăn vươn lên trong học tập.

Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo”  đã làm xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, những chủ trang trại trại trẻ, doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và trao đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, các chương trình dự án, các kinh nghiệm kinh doanh hiệu quả, các câu lạc bộ khuyến nông, lâm, ngư, các điểm trình diễn kỹ thuật. Các hoạt động “Giúp nhau lập nghiệp’’, “Tổ góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm tích luỹ”, “Tổ vần đổi công” đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng nghìn thanh niên có việc làm, vốn sản xuất kinh doanh, lập thân, lập nghiệp. Các giải thưởng “Sáng tạo trẻ”, “Sao Vàng đất Việt”...Việc phát hiện và vinh danh những cá nhân làm kinh tế giỏi, những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được coi trọng. Qua đó tuyên truyền và nhân rộng trong thanh niên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng đã cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, khuyến khích thanh niên ở mọi tầng lớp trong xã hội tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất  nước.

Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã phát huy tính tích cực, tinh thần tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng. Điểm sáng của cuộc vận động là các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tình nguyện mùa đông hàng năm, các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà dột nát, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, phát triển phong trào hiến máu nhân đạo với các mô hình Đội thanh niên tình nguyện hiến máu, CLB hiến máu tình nguyện…

Cuộc vận động “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc” được triển khai sâu rộng tới đông đảo thanh niên, đã khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Nổi bật là các chương trình “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, vận động trao tặng thiết bị âm thanh, loa đài, dụng cụ thể thao cho các đơn vị quân đội... Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh từ việc phát huy vai trò của các đội thanh niên an ninh xung kích, đội cờ đỏ, câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Tổ chức các diễn đàn tuổi trẻ với công tác phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng và phát triển các mô hình can thiệp tại cộng đồng, hòm thư tố giác tội phạm; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ và thể thao, tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, góp phần hạn chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội trong thanh niên. Cuộc vận động “Nghĩa tình Côn Đảo” với các nội dung xây dựng Tháp chuông Côn Đảo và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu tù chính trị Côn Đảo...

Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” đã được triển khai gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật trong thanh niên. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp, "Người con hiếu thảo", thanh niên "Nghĩa cử đẹp"; làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tấm gương thanh niên sống đẹp có hoài bão trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và các hoạt động cụ thể như: hiến máu nhân đạo, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giúp nhân dân chống và khắc phục các hậu quả của thiên tai, hoạt động tình nguyện“Vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Hội được triển khai có hiệu quả thông qua việc phát triển đa dạng các loại hình chi hội trên địa bàn dân cư, đội thanh niên tình nguyện, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ thanh niên tự quản, câu lạc bộ "Bạn giúp bạn", CLB nuôi trồng thủy sản, câu lạc bộ "Điểm hẹn thanh niên", CLB "Pháp luật",  chi hội Y Dược trẻ, tin học trẻ, đội công tác xã hội, đội giáo dục viên thiếu nhi, đội văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… Đặc biệt các cấp bộ Hội đã có nhiều mô hình tập hợp, đoàn kết thanh niên khuyết tật, vị thành niên, thanh niên lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu nhà trọ… phát triển tổ chức Hội trong các trường trung học dạy nghề, trung học phổ thông. 

Việc xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên đã được quan tâm chỉ đạo. Các thành viên tập thể của Hội không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, mở ra các loại hình, hoạt động tập hợp sát với các thành phần thanh niên. Vai tṛ ṇng cốt của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam được khẳng định rõ nét. Đoàn coi trọng tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động của Hội; tăng cường đầu tư về cán bộ; định hướng và đảm bảo các điều kiện cho Hội hoạt động. Nhận thức về công tác Hội trong đội ngũ cán bộ Đoàn có chuyển biến tích cực, nhất là trong tổ chức hoạt động và phát triển các tổ chức Hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

Hội Sinh viên Việt Nam có bước phát triển mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nếp sống, lối sống văn minh, lành mạnh được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào sinh viên được nâng cao về chất, thể hiện qua các đợt thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, các chiến dịch sinh viên tình nguyện...

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát triển, tăng cường hợp tác, liên kết giữa các nhà DNT, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng hình ảnh, uy tín và thương hiệu cho các doanh nhân trẻ Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tiếp tục duy trì các giải thưởng, như: Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt, cuộc thi "Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ", các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế v.v... thu hút đông đảo hội viên doanh nghiệp trẻ tham gia, góp phần cổ vũ, động viên doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 - 2012. Với khẩu hiệu “Thầy thuốc trẻ Việt Nam nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn vì sức khoẻ cộng đồng”, Đại hội đã phát động 3 cuộc vận động lớn trong nhiệm kỳ, đó là: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”; “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”; “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng”.

Hội Trí thức khoa học Công nghệ trẻ, Hội Công nghệ và tin học trẻ, Ban vận động thành lập Hội Kiến trúc sư và Xây dựng trẻ, Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khẳng định mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên của Hội tiến tới đại hội thành lập.

Công tác tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp được quan tâm đẩy mạnh thông qua việc tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động giao lưu kết nghĩa, xây dựng các đội tự vệ trong doanh nghiệp… góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo được các cấp bộ hội quan tâm đầu tư thông qua các hoạt động, như: cuộc vận động văn hoá giao thông trong các chức sắc tôn giáo trẻ; xây dựng làng văn hoá sức khoẻ trong thanh niên dân tộc thiểu số; tổ chức hội nghị đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ với các chương trình hỗ trợ cho thanh niên dân tộc thiết thực và cụ thể.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đang học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực. Thông qua các hoạt động của Đoàn, Hội đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước; vận động thanh niên Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng Tổ quốc; phối hợp với Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài duy trì tổ chức Trại hè cho thanh niên Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài; đấu tranh chống lại nhận thức và hành động sai trái, xuyên tạc về tình hình trong nước.

Hoạt động quốc tế thanh niên có bước phát triển, các hoạt động giao lưu hữu nghị tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước, đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên dân chủ thế giới, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Thông qua các hoạt động, Hội đã tích cực giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam, về thanh niên Việt Nam, đồng thời thông tin về tình hình quốc tế thanh niên và các tổ chức thanh niên trên thế giới cho thanh niên trong nước.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời các giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp, nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH. Tình trạng tội phạm và tệ  nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỷ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS còn cao.

 Trong giai đoạn hiện nay đứng trước yêu cầu đổi mới và việc xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Một là, xây dựng Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh, Hội phải là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thanh niên. Việc xây dựng tổ chức Hội phải thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong quá trình tổ chức các hoạt động của mình, Hội phải luôn hướng tới thanh niên; xác định thanh niên là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động của Hội.

Hai là, xây dựng Hội LHTN Việt Nam phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, thanh niên sẽ được sống trong môi trường có các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và trưởng thành của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó sẽ có sự thay đổi về cơ cấu của thanh niên trong các thành phần kinh tế; môi trường, điều kiện làm việc, hình thức lao động… tiếp tục có sự thay đổi; nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống ngày càng đa dạng. Từ yêu cầu này, Hội phải có sự đổi mới trong tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Ba là, Hội LHTN Việt Nam phải khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của mình; tổ chức Hội nhất là cấp cơ sở của nhiều địa phương hoạt động chưa đem lại hiệu quả thiết thực, nhiều nội dung và phương thức hoạt động còn chồng chéo với công tác Đoàn. Mô hình chi hội theo địa bàn dân cư còn nhiều tồn tại, các hình thức, hoạt động còn chồng chéo với hoạt động của chi đoàn. Số lượng hội viên có bước phát triển mạnh nhưng chất lượng chưa cao, việc quản lý hội viên chưa chặt chẽ. Hoạt động của Hội trong những năm tới phải tìm ra giải pháp để giải quyết những vấn đề cụ thể như tự quản, tự trang trải về kinh phí...

Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trong giai đoạn hiện nay cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung nguồn cán bộ làm công tác Hội ở các cấp. Đối với cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố, mô hình Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên là thường trực của Hội là phù hợp. Về số lượng đối với cơ quan Trung ương Hội cần đảm bảo có từ 25 đến 30 cán bộ. Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ của Trung ương Hội phải giỏi về kỹ năng, có khả năng nghiên cứu đề xuất được những chủ trương trong hoạt động của Hội trên phạm vi toàn quốc. Về số lượng đối với cơ quan thường trực Hội cấp tỉnh và tương đương (trừ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) phải có từ 5 đến 7 cán bộ. Ngoài những tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn, cán bộ làm công tác Hội phải giỏi về kỹ năng, phải có khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động cho thanh niên. Chú ý phân công cán bộ làm chuyên trách các Hội thành viên tập thể. Đối với cấp huyện, xã và tương đương thì cán bộ Đoàn kiêm nhiệm công tác Hội, nhưng là lực lượng chịu trách nhiệm chính về công tác Hội. Vì vậy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải coi công tác Hội là trách nhiệm trước hết của đội ngũ cán bộ Đoàn. Trong quá trình xây dựng Uỷ ban Hội các cấp cần mở rộng số lượng Ủy viên Hội và đặc biệt chú ý phát hiện, vận động những cá nhân tiêu biểu, những người có nhiệt huyết, có uy tín, tiêu biểu cho các ngành, lĩnh vực để trở thành ngọn cờ tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, cần đầu tư đẩy mạnh việc thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng huấn luyện, câu lạc bộ kỹ năng của các tỉnh, thành phố và tiến tới thành lập câu lạc bộ kỹ năng cấp quận, huyện.       

Thứ hai, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và làm tốt công tác truyền thông, giáo dục cho hội viên, thanh niên về tầm quan trọng của mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hội LHTN Việt Nam cần đổi mới các hình thức giáo dục cho phù hợp với từng thành phần thanh niên theo hướng đa dạng hoá các hình thức, phương pháp giáo dục, tạo ra sự tương tác và hưởng ứng tích cực của thanh niên. Tăng cường và mở rộng các hoạt động giáo dục trên các diễn đàn như báo chí, internet, mạng viễn thông… Đây là các hình thức giáo dục đã được đông đảo thanh niên hưởng ứng. Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục cho hội viên, thanh niên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, gắn với giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên và giáo dục thanh niên thông qua cá nhân tiêu biểu, điển hình.

Thứ ba, thu hút đông đảo thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trên nguyên tắc xuất phát từ 5 nhu cầu cơ bản của thanh niên là: Học tập nâng cao kiến thức để lập thân, lập nghiệp; có việc làm và thu nhập cao làm giàu chính đáng; được khẳng định mình và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, cho cộng đồng; được vui chơi giải trí, hưởng thụ các giá trị văn hoá tinh thần, nâng cao thể chất; và nhu cầu về tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình. Thực hiện phương châm “Chăm lo bồi dưỡng thanh niên đến đâu gắn liền với đoàn kết, tập hợp thanh niên đến đó”.

Thư tư, phát triển các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam, trong đó: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với tổ chức, xây dựng và mọi hoạt động của Hội. Tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo đoàn viê

Số lần đọc: 2272

Tin liên quan
TÂM LÝ NHÓM(01.01.2009)