• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình tư tưởng và công tác văn hóa, công tác tuyên truyền, giáo dục trong đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Phối hợp với các ban, bộ phận theo dỗi các nghị quyết liên tịch được Ban Thường vụ phận công.

- Phụ trách nắm bắt dư luận xã hội, công tác tư tưởng văn hóa; lực lượng Báo cáo viên

Điện thoại 02973.881.403 - 02973.510.876
Email hdanbien@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: ĐỖ THỊ CẨM TÚ

- Chức vụ: Bí thư Huyện Đoàn - Giám đốc Nhà Thiếu nhi An Biên

- Năm sinh: 1988

- Số điện thoại liên lạc: 0917217033

- Địa chỉ email: dothicamtu2015kg@gmail.com

 

- Họ và tên: LƯƠNG NGÔ THIỆN TRÂN

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện Đoàn – Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện An Biên

- Năm sinh: 14/9/1988

- Số điện thoại liên lạc: 0918377488

- Địa chỉ email: luongngothientran@gmail.com

 

-- Họ và tên: MAI HOÀI THƯƠNG

- Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn

- Năm sinh: 18/02/1991

- Số điện thoại liên lạc: 0919141802

- Địa chỉ email: maihoaithuong1991@gmail.com

 

- Họ và tên: THỊ HỒNG NHANH

- Chức vụ: UV.BCH Huyện Đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện An Biên

- Năm sinh: 25/10/1989

- Số điện thoại liên lạc: 0815890289

- Địa chỉ email: hongnhanh90@gmail.com

 

 

 

 

 

- Họ và tên: VÕ THANH ĐẲNG

- Chức vụ: Cán bộ Huyện Đoàn

- Năm sinh: 07/11/1991

- Số điện thoại liên lạc: 0919474341

- Địa chỉ email: vothanhdang32@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Huyện đoàn An Biên
Số lần đọc: 5384

Tin liên quan