• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình tư tưởng và công tác văn hóa, công tác tuyên truyền, giáo dục trong đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Phối hợp với các ban, bộ phận theo dỗi các nghị quyết liên tịch được Ban Thường vụ phận công.

- Phụ trách nắm bắt dư luận xã hội, công tác tư tưởng văn hóa; lực lượng Báo cáo viên

ĐIỆN THOẠI 02973.846069
EMAIL hdphuquoc@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN LÊ HUY 

       

- Chức vụ: Bí thư Thành đoàn Phú Quốc   

 

- Năm sinh: 1986

 

- Số điện thoại liên lạc: 02973.846069

 

- Địa chỉ email: nguyenlehuypq@gmail.com                                                                                                                                                 

 

- Họ và tên: LÊ VIỆT ANH

       

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn Phú Quốc   

 

- Năm sinh: 1991

 

- Số điện thoại liên lạc: 0939.071113

 

- Địa chỉ email: levietanh190591@gmail.com                                                                                                                                                 

 

- Họ và tên: NGUYỄN THẢO PHƯƠNG

       

- Chức vụ: Chuyên viênThành đoàn Phú Quốc   

 

- Năm sinh: 1995

 

- Số điện thoại liên lạc: 0972.331509

 

- Địa chỉ email: Nguyenthaophuong21081995@gmail.com                                                                                                                                                 

 

- Họ và tên: VÕ QUANG LINH

       

- Chức vụ: Chuyên viên Thành đoàn Phú Quốc   

 

- Năm sinh: 1993

 

- Số điện thoại liên lạc: 0888.300179

 

- Địa chỉ email: Quanglinhsptoan53@gmail.com                                                                                                                                                 

- Họ và tên: LÂM VĂN QUÂN

       

- Chức vụ: Chuyên viên Thành đoàn Phú Quốc   

 

- Năm sinh: 1992

 

- Số điện thoại liên lạc: 0943.009094

 

- Địa chỉ email: quanlam191989@gmail.com                                                                                                                                                 

 

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG

       

- Chức vụ: Chuyên viên Thành đoàn Phú Quốc   

 

- Năm sinh: 1990

 

- Số điện thoại liên lạc: 0979.585932

 

- Địa chỉ email: vuongnguyen135@gmail.com                                                                                                                                                 

 

Số lần đọc: 2153

Tin liên quan