• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                         

Chỉ đạo toàn diện 3 mãng công tác Đoàn- Hội- Đội trên địa bàn huyện. Cơ quan chuyên trách Huyện Đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đoàn theo quy định của Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

ĐIỆN THOẠI 02973.824123
EMAIL hdgoquao@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: LƯƠNG THỊ CẨM THÚY                                                                                                     

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Gò Quao

- Điện thoại: 0944.776088

- Email: thuygoquao85@gmail.com

 

- Họ và tên:TRẦN HOÀNG VĨNH                                                                                                

- Năm sinh: 1990

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn Gò Quao

- Điện thoại: 0828.404007

- Email: tranhoangvinh90@gmail.com

 

 

 

 

 

- Họ và tên: DANH THỦY TRIỀU                                                                                                

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Gò Quao

- Điện thoại: 0788.780595

- Email: thuytrieugq.kg@gmail.com

 

 

 

 

 

- Họ và tên: LÝ TUẤN HẢI

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Gò Quao

- Điện thoại: 0945.151760

- Email: lyhaigq@gmail.com                                                                                                          

 

Huyện đoàn Gò Quao
Số lần đọc: 1981

Tin liên quan