• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
Chức năng: BCH Đoàn trường Cao đẳng Kiên Giang là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường, chịu sự lãnh đạo của Đảng uỷ trường Cao đẳng Kiên Giang , lãnh đạo 09 Đoàn khoa và 1 chi đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, nghị quyết của Đoàn cấp trên và nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kiên Giang. 
 
- Nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương, Kế hoạch, Chương trình hoạt động của thanh niên trong nhà trường nhằm tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy trường, Đoàn trường và Đoàn cấp trên. Lãnh Đạo các Đoàn cơ sở tuân thủ và chấp hành Điều lệ Đoàn và quyết định một số vấn đề công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đoàn.
ĐIỆN THOẠI  
EMAIL cdcongdong@tinhdoankiengiang.org.vn / cdktkt@tinhdoankiengiang.org.vn 

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN VŨ

- Năm sinh: 1992

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kiên Giang

- Điện thoại: 0396.183223

- Email: nvtvu@kgc.edu.vn                                                                                                         

 

- Họ và tên: NGUYỄN ĐÔNG HỒ

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kiên Giang

- Điện thoại: 0945.933102

- Email: ndho@kgc.edu.vn                                                                                                         

 

- Họ và tên: LÊ THỊ KHÁNH DUY

- Năm sinh: 1992

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kiên Giang

- Điện thoại: 0946.379888

- Email: ltkduy@kgc.edu.vn                                                                                                          

 

BCH Đoàn Trường CĐKG
Số lần đọc: 1901

Tin liên quan