• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Thực hiện Cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo do Trung ương Đoàn triển khai từ năm 2018 và thực hiện thành công chỉ tiêu Đoàn viên, Thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhiều năm qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tạo điều kiện giúp cán bộ, Đo, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến..

Câu lạc bộ trí thức trẻ trong chương trính thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đề xuất ý tưởng sáng tạo

Ngày 15/10/2022 tại buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kết nối với chuyên gia về sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp đối với mô hình khởi nghiệp của Đoàn viên thanh niên tạo đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên. Đồng thời, đây là dịp để Đoàn viên thanh niên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và đề xuất nhiều ý tưởng hay, thiết thực áp dụng vào đời sống.

 Giai đoạn từ năm 2017 - 2022, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tập trung triển khai hướng dẫn đoàn viên, thanh niên xây dựng các dự án phát triển kinh tế; phối hợp triển khai các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên, thanh niên. Trong 5 năm, đã có hơn 2.800 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo về lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp của thanh niên được đề xuất và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Trung ương Đoàn.

 

 

 

Bảo Ngọc
Số lần đọc: 192

Tin liên quan