• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 05, ngày 26/4/2018 của BTV Tỉnh đoàn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2018-2022, trong năm 2022, BTV Tỉnh đoàn đã tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương 1+2 nhằm bồi dưỡng kiến thức thực tế về phương pháp, kỹ năng làm việc, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh. Bên cạnh đó giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh nắm bắt các hoạt động thực tế tại cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Lễ bàn giao nhà nhân ái cho thanh niên huyện Hòn Đất

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân công các đồng chí là lãnh đạo cán bộ các ban chuyên môn và văn phòng Tỉnh đoàn phụ trách các đơn vị cấp huyện để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai, thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN tại cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.

Trao quà cho bà con nghèo

Trong năm, cán bộ đoàn cấp tỉnh chủ yếu tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ sở như: theo dõi chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện; công tác tổ chức xây dựng đoàn ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát; tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên... Tính đến tháng 11/2021, Tỉnh đoàn có 12/12 đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách thuộc đối tượng đi cơ sở hoàn thành chế độ đi công tác ở cơ sở đạt từ 60 ngày trở lên.

 

 

 

Phương Vy
Số lần đọc: 2718

Tin liên quan