• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả và bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” dựa trên 03 nội dung: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Hoạt động về nguồn của Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, chủ động trong công tác quản lý đoàn viên; chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Chương trình ước mơ đến trường của Đoàn TN Công an tỉnh

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác yêu cầu các cơ sở Đoàn cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên, chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm, kế hoạch tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi, triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên...

Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng...

Chương trình Ngày đoàn viên và Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét huyện Vĩnh Thuận

Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, các đơn vị Đoàn cấp huyện đã triển khai thực hiện cho 100% đoàn cơ sở trực thuộc với 22/24 đơn vị Đoàn cấp huyện trong tỉnh (có 02 đơn vị không có đoàn cơ sở). Kết quả, trong năm 2022 có 266/266 Đoàn cơ sở được công nhận là Đoàn cơ sở “3 chủ động” đạt 100%.

 

Phương Vy
Số lần đọc: 3289

Tin liên quan