• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Thực hiện kế hoạch số 279-KH/TĐTN-BTCKT, ngày 15/6/2022 về tổ chức hoạt động giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tổ chức giám sát việc chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 549/2021/NQ-HĐND, ngày 14/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đối tượng giám sát là cấp ủy, chính quyền các huyện, Giồng Riềng, Kiên Lương, Tân Hiệp.

Hình ảnh hội nghị giám sát

Đến ngày 15/11/2022, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại hai huyện Kiên Lương và Giồng Riềng. Đoàn giám sát đã được cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo kết quả chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn và Nghị quyết 549 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào công tác cán bộ đoàn cấp huyện và cơ sở như công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, giới thiệu ứng cử cán bộ Đoàn; về lựa chọn, bố trí, chính sách cho người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã (Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã) và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố (Bí thư chi đoàn) …

Hội nghị giám sát 217 tại huyện Giồng Riềng

Qua giám sát, đoàn đã đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ đoàn nói riêng và đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên địa phương nói chung trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số mặt hạn chế, kết thực hiện còn chưa đảm bảo so với các văn bản chỉ đạo, Đoàn giám sát cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh niên địa phương trong thời gian tới.

Đoàn giám sát sẽ tiếp tục thực hiện giám sát theo quyết định số 217-QĐ/TW tại huyện Tân Hiệp trong ngày 17/11/2022.

 

Hải Ninh
Số lần đọc: 2771

Tin liên quan