• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” đề ra mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 10 triệu lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của chương trình.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1477/QĐ-TTg, ngày 25-11-2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030”. Chương trình triển khai thực hiện cả trong và ngoài nước.

Chương trình tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6-30 tuổi; trong đó, đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng mà các chương trình, đề án khác chưa phủ tới như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam

giai đoạn 2022-2030” tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6-30 tuổi. Ảnh: KIỀU DIỄM.

Một trong những mục tiêu chung của chương trình là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 5 triệu lượt thanh thiếu nhi và đến năm 2030 có ít nhất 10 triệu lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của chương trình.

Phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc.

Đến năm 2030, có 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 1 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Các thanh thiếu nhi sẽ được cung cấp tài liệu và các hình thức để có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 674

Tin liên quan