• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Dự kiến, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tỉnh Kiên Giang tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo phục vụ người dân.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn, biên giới, hải đảo về mục đích, ý nghĩa của chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Đặc biệt, không để xảy ra biến động giá các mặt hàng thiết yếu trong tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thông tin, phối hợp, kiểm soát, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, tình hình giá cả thị trường; có biện pháp xử lý kịp thời các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường; có phương án và đề xuất kịp thời với bộ, ngành liên quan nhằm ứng phó kịp thời việc ổn định thị trường khi có biến động.

Doanh nghiệp thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. 

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức đưa hàng bình ổn giá tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các xã đảo, vùng nông thôn, biên giới, tăng cường các hoạt động khuyến mại giảm giá. Triển khai việc dự trữ hàng hóa đến các doanh nghiệp nhằm góp phần bình ổn thị trường trong tỉnh.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, việc chấp hành các quy định về giá như đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá; tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp luật, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân dịp tết.

Dự kiến, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Kiên Giang sẽ tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo với 7 điểm bán phục vụ người dân. Cụ thể là các xã đảo: Hòn Tre, An Sơn, Nam Du, Lại Sơn (huyện Kiên Hải); Tiên Hải (TP. Hà Tiên); Hòn Nghệ, Sơn Hải (huyện Kiên Lương).

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 2862

Tin liên quan