• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Tính đến ngày 11/5/2024, thành phố Phú Quốc đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 vượt tiến độ đề ra (ngày 30/5/2024).

Theo đó, thành phố đã có 9/9 đơn vị  Hội LHTN Việt Nam xã, phường tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Trong đó có 8/9 đơn vị hiệp thương trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội đạt 88,8%.

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ này là các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội như: Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện Đại hội; tham luận; xây dựng phóng sự báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cấp cơ sở cũng đã hiệp thương chọn cử 122/150 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Phú Quốc nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Sự thành công của Đại hội cấp cơ sở góp phần chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Phú Quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

Hoàng Vương
Số lần đọc: 325

Tin liên quan