• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” gồm 02 nội dung: Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho trí thức trẻ thực hiện các công trình, đề xuất các sáng kiến trong đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo và tổ chức tuyên dương “Tri thức trẻ vì giáo dục”.

* Đối với nội dung tuyên dương “Trí thức trẻ vì giáo dục”

2.1. Đối tượng tham gia 

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người, là công dân có quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng) có các công trình,             sáng kiến đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm 2016: Dành cho người đang sinh sống ở trong nước. Giai đoạn 2017 – 2020: Mở rộng thêm đối tượng là người Việt Nam ở ngoài nước.

2.2. Yêu cầu về công trình, sáng kiến

2.2.1. Nội dung công trình, sáng kiến

- Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả.

- Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập.

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

2.2.2. Tiêu chí đánh giá

Ban Tổ chức đánh giá các công trình, sáng kiến theo các tiêu chí:

- Tính mới: Công trình, sáng kiến chưa từng được công bố bởi cá nhân, tổ chức nào khác.

- Tính khả thi: Công trình, sáng kiến phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn.

- Không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.

2.3. Hình thức tham gia

- Các cá nhân, nhóm tác giả: gửi bản thuyết minh (hoặc hiện vật) công trình, sáng kiến qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban Tổ chức Chương trình.

- Thời hạn gửi: Trước ngày 30/9 hằng năm.

          - Hồ sơ xét chọn ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả; tên công trình, sáng kiến; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tạo. Ban Tổ chức không gửi lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những hồ sơ phạm quy, gửi không đúng quy trình.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Số 64 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. SĐT: 04.6263.1852; đồng thời gửi bản mềm (file .pdf, .docx, .doc, .pptx, .ppt hoặc các file thiết kế sản phẩm) tới địa chỉ email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com

Hoặc Ban Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Số 60A, Hoàng Văn Thụ, Phường.9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 08.3997.3838.

2.4. Cơ cấu giải thưởng

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:

+ Số lượng: Dự kiến từ 12 – 15 công trình, sáng kiến.

+ Phần thưởng: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/1 công trình, sáng kiến.

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hàng năm:

+ Số lượng: Dự kiến không quá 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề xuất của Ban Giám khảo).

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn; Giấy chứng nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến.

2.5. Thời gian tổ chức chương trình: từ năm 2016 đến năm 2020, trong đó:

- Thời gian phát động: tháng 4 hàng năm.

- Thời gian nhận hồ sơ: kết thúc vào ngày 30/9 hàng năm.

- Thời gian bình chọn trên mạng Internet: từ ngày 05/10 đến ngày 20/10 hàng năm.

- Thời gian chấm và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết: trước ngày 05/11 hàng năm.

- Thời gian tổ chức chung kết, tổng kết và trao giải: dịp 20/11 hàng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về nội dung chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”; phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét trao giải thưởng.

Tải Kế hoạch Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020 tại đây:

Tuấn Anh
Số lần đọc: 9462