• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Mật thư và Semafore là một dạng thông tin đặc biệt được truyền đi dưới dạng tín hiệu đã được quy ước giữa người truyền và người nhận, thường được sử dụng trong hoạt động trại để chơi trò chơi lớn, còn ngoài xã hội cũng được sử dụng nhiều ở lĩnh vực thông tin bưu điện, quốc phòng, cấp cứu… Mật thư, Semafore giúp cho chúng ta có điều kiện rèn luyện thêm tính suy luận, phán đoán, phản xạ nhanh, tập trung ý chí, có trí nhớ lâu… Các bạn muốn giỏi về loại thông tin hãy thực hành càng nhiều càng nhớ lâu. THÀNH CÔNG = NỖ LỰC + KIÊN NHẪN Những nguyên tắc phải biết khi sử dụng : Ngôn ngữ điện tín : Muốn biết và giải được, chúng ta cần phải thuộc những nguyên tắc sau đây, những nguyên tắc này không thể nào thay đổi dù đó là dạng mật mã nào.

26 chữ cái : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Quy ước dấu mũ :
AA = Â OW = Ơ OUW = ƠƯ
OO = Ô UW = ƯUOW = ƯƠ
DD = ĐAW = Ă
EE = Ê


Qui ước dấu thanh :
F = ø (huyền) R = û (hỏi)J = . (nặng) S = ù (sắc) X = õ (ngã)


Lưu ý : các dấu thanh luôn luôn được viết vào liền cuối câu.


Thí dụ : DDOOCJ - LAAPJ - TUWJ - DO Dịch là : ĐỘC - LẬP - TỰ - DO
Cách thành lập mật thư và Semafore : Muốn thành lập một Mật thư hoặc đánh ra những tín hiệu thông tin về Semafore thì chúng ta phải hiểu được những quy định như sau :


1. Thành lập mật thư : Bất cứ loại mật thư nào cũng có 3 điều kiện như sau :

a.Bản văn gốc : là nội dung chính của bản tin, cần ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu.

b.Bản mật mã : Hình thức đây là một bản tin vô nghĩa (chưa giải) khi viết phải chính xác, rõ ràng. c.Khoá : Đây là một phương tiện để giải mã không những chính xác, rõ ràng mà còn phải hợp lý đúng như những gì đã quy ước trước.

2. Các dạng mật thư : Mật thư là hình thức của một lá thư bí mật, chính vì thế mà nó rất đa dạng, có thể biến chuyển ra nhiều kiểu, nhiều cách, từ dạng thấp đến cao, từ nguyên thể đến biến thể. Xin được giới thiệu một vài loại đơn giản, dễ sử dụng, dễ nhớ, trong những lần sinh hoạt hoặc sử dụng để chơi trò chơi lớn.

a.Mật thư xé ráp : Cách sử dụng : Viết lên giấy rồi cắt rời ra cho người chơi ráp lại, có thể viết theo ngôn ngữ điện tín.

b.Mật thư viết ngược : Cách sử dụng : Lật ngược bản tin để đọc hoặc đọc từ dưới lên trên. c.Mật thư chuồng : Cách sử dụng : Thay thế mẫu tự bằng những khung chuồng mẫu tự nào nằm ở phía bên nào thì dấu chấm nằm ở phía bên đó. d.Mật thư số thay chữ : Cách sử dụng : Dùng những con số để thay các mẫu tự dùng dấu phẩy để tách số.

(ST)

Số lần đọc: 27720

Tin liên quan