• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Sáng ngày 19/2, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Luật BHXH và Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đã từng bước đi vào đời sống nhân dân và phát huy vai trò trụ cột trong việc chăm sóc sức khỏe người dân, thể hiện sự chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được đông đảo tầng lớp nhân dân và người lao động đồng tình, tích cực tham gia, tin tưởng vào chế độ, chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước; chế độ, chính sách BHYT được sửa đổi, bổ sung theo hướng mang lại quyền lợi cho người thụ hưởng; thủ tục tham gia BHYT từng bước được tinh gọn, tạo thuận lợi cho người tham gia. Hệ thống văn bản pháp luật về BHYT cơ bản được hoàn thiện; quy trình nghiệp vụ các ngành chuyên môn thường xuyên được sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho việc triển khai, tổ chức, thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT; các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện BHYT ngày càng có trọng tâm, hướng vào lợi ích của nhân dân; cấp ủy, chỉnh quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác BHYT.

Trong năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo sâu sát, thiết thực đối với công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất quyết định đối với việc phát triển đối tượng tham gia BHYT. Chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp các cơ quan truyền thông và các ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT. Công tác truyền thông, tuyên truyền được tiến hành với tất cả các nhóm đối tượng và thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận đầy đủ với các thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia, đặc biệt chú ý các nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ thấp như: học sinh, sinh viên, hộ gia đình, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, lao động trong các doanh nghiệp...

Chỉ đạo các ngành chuyên môn tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; tổ chức đối thoại trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình về BHYT; hàng tuần mua Báo Kiên Giang có chuyên mục BHYT tuyên truyền đến 600 Chi hội Phụ nữ ấp; đặt 1.076 tờ Tạp chí BHXH, Báo BHXH có chuyên đề BHYT học sinh, sinh viên đến các điểm trường; chỉ đạo cho BHXH tỉnh phối hợp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến binh và ngành Giáo dục phát 970 ngàn tờ gấp tuyên truyền về BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên; đặt 200 pa-nô tuyên truyền chính sách BHYT tại khu đông dân cư của xã, phường, thị trấn…

Tính đến năm 2015, số người có thẻ BHYT là 1.245.031 người, chiếm 70,59% dân số, đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết đinh số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015.

Thực hiện đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố với mục tiêu năm 2016 đạt 73,63%, năm 2017 đạt 75,7%, năm 2018 đạt 77,23%; năm 2019 đạt 78,81% và năm 2020 đạt 80,55%

Đỗ Xuân
Số lần đọc: 21271

Tin liên quan