• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                                                                          

Thành đoàn Hà Tiên là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên. Là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng thanh thiếu nhi. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về công tác Đoàn-Hội-Đội và phong trào thanh thiếu nhi của toàn Thành phố.

ĐIỆN THOẠI 02973.854799
EMAIL tdhatien@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: CHUNG LỢI HƯNG

- Ngày sinh: 27/3/1987

- Chức vụ: Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Tiên.

- Email: chungloihung@gmail.com.

- Điện thoại: 0919.782.678                                                                                                                 

 

- Họ và tên: TRẦN TẤN PHÁT

- Ngày sinh: 19/12/1987

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Tiên.

- Email: tanphatxadoan@gmail.com

- Điện thoại: 0949355911                                                                                                              

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

- Ngày sinh: 16/7/198

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Tiên.                      

- Email: nhoctid@gmail.com

- Điện thoại: 0383.050.063                                          

 

- Họ và tên: VÕ THỊ CẢNH

- Ngày sinh: 10/11/1988

- Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Tiên.    

- Email: vocanhtdht@gmail.com

- Điện thoại: 0886.701.278

 

 

- Họ và tên: HÀ THANH TÂN

- Ngày sinh: 14/01/1990

- Chức vụ: Chuyên viên Thành Đoàn Hà Tiên.

- Email: Thanhtanlt08@gmail.com

- Điện thoại: 0384.884.843                                                                                                         

 

Thành đoàn Hà Tiên
Số lần đọc: 1838

Tin liên quan