• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên thông qua định hướng đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, vận động thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Bồi dưỡng, giúp đỡ Đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng nồng cốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng.

- Giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh thiếu nhi.

- Vận động Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giới thiệu, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Địa chỉ Số 19 Bạch Đằng, Khu phố 1, Phường Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên.
Điện thoại 0773.852.114
Email tdhatien@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÀ

 

- Năm sinh: 1982

 

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã

 

- Di động: 0919.830.055

 

- Họ và tên: PHẠM MINH ĐỨC

 

- Năm sinh: 1981

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thị đoàn

 

- Di động: 0988.991.031

 

- Họ và tên: VƯƠNG QUANG MINH

 

- Năm sinh: 1984

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thị đoàn

 

- Di động: 0983.122.263

 

Đỗ Xuân (tổng hợp)
Số lần đọc: 2254