• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Với niềm đam mê và phấn đấu không ngừng, nhiều năm liên Nhã Ý đều đạt danh hiệu là Giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhất là ...
Tin đã đưa
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 BC_244 18/4/2017 Báo cáo

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN quý I/2017 và Chương trình công tác quý II/2017.

Tải về
2 CV_1293 27/4/2017 Thông báo - Công văn

Công văn v/v tham gia Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017.

Tải về
3 TB_271 27/4/2017 Thông báo - Công văn

Thông báo số 01 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2017.

Tải về
4 BC_07/BCĐ 27/4/2017 THÁNG THANH NIÊN 2017

Báo cáo kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017.

Tải về
5 KH_75/LT 11/4/2017 Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối HSPT tỉnh Kiên Giang năm 2017. (Có Thể lệ Hội thi kèm theo).

Tải về
6 26/4/2017 Thông báo - Công văn

Mẫu phụ lục số liệu công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2017. (Kèm theo Công văn số 1295 ngày 26/4/2017 của BTV Tỉnh Đoàn).

Tải về
7 CV_1295 26/4/2017 Thông báo - Công văn

Công văn v/v cập nhật, báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo mô hình giải pháp tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017. (KHẨN)

Tải về
8 CV_1291 27/4/2017 Thông báo - Công văn

Công văn v/v chỉ đạo tuyên truyền ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tải về
9 CV_1285 15/4/2017 Thông báo - Công văn

Công văn v/v đăng ký lịch duyệt Đại hội và lịch tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương.

Tải về
10 TB_269 19/4/2017 Thông báo - Công văn

Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tải về